R E G U L A M I N   P R A C Y     P R O S E K T O R I U M
S Z P I T A L N E G O   W    B O G A T Y N I


1. Prosektorium szpitalne czynne jest w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 13.00.
2. Poza godzinami pracy proszę o kontakt z pracownikiem dyżurnym pod adresem:

Zakład Usług Pogrzebowych „MEMENTO”
Ul. Dworcowa 1 59-920 Bogatynia
( obok apteki „Centrum” )
lub telefonicznie :
77-32-735 (biuro)
0606134912 (prac. dyżurny)
0606913359 (właściciel)

3. W celu wydania zwłok należy okazać uzupełnioną w statystyce szpitalnej kartę zgonu lub akt zgonu, w przypadku firmy pogrzebowej dodatkowo stosowne upoważnienie na odbiór zwłok.
4. Każda osoba odbierająca zwłoki powinna wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość, powinna także zapewnić odpowiedni środek do przewozu zwłok zgodnie z Rozp. MZ z dnia 07.12.2001 Dz. U. 153 poz.1783, czyli samochód specjalistyczny (karawan pogrzebowy)
5. Do pomieszczenia gdzie znajduje się chłodnia i sali sekcyjnej mają wstęp tylko osoby do tego uprawnione.
6. W przypadku jakichkolwiek uwag i wniosków proszę o kontakt z dzierżawcą: Dariusz Sawicki tel. 0606 913 359
7. Zwłoki nie będą wydane w przypadku braku wymienionych dokumentów.
8. W przypadku chęci wystawienia faktury VAT za usługę w prosektorium, proszę zgłosić się z dowodem wpłaty KP do siedziby firmy „MEMENTO” w ciągu 7 dni.


Aby obejrzeć film prosimy kliknąć na rysunek poniżej.


W razie problemów tutaj znajdziecie Państwo program do odtworzenia filmu